Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
24 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (59.4k puan) tarafından
Pazar ve Pazarlama nedir? Pazar ve Pazarlama hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
(59.4k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Pazar ve Pazarlama

Bir pazarlamacı için pazar, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, harcamak için parası olan ve parasını harcamaya istekli olan kişi veya kuruluşlar topluluğudur. Pazarlama ise üretim faktörlerinden faydalanılarak tüketicilerin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin en son tüketiciler tarafından satın alınana kadar yapılan faaliyetlerin tümü olarak ifade edilir.

Fakat pazarlama kavramı kişiden kişiye, kurumdan kuruma farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Pazarlamayı kimileri çok dar kimileri ise geniş kapsamlı olarak ele almaktadır. Günlük yaşantıda birçok yerde karşımıza çıkan pazarlama olayına yönelik yapılmış çok sayıda tanım bulunmaktadır. Dar anlamdaki pazarlama tanımlarında; dağıtım, mülkiyet ve yönetimsel pazarlama tanımları şeklinde bir ayrıma gidilmektedir.

Söz konusu tanımlarda pazarlama kavramındaki ağırlık noktaları önem kazanmaktadır. Geniş anlamdaki pazarlama tanımlarında ise bir işletmedeki işletme faaliyetlerinin bütünü pazarlamaya ilişkin olarak ele alınmaktadır. Genel bir tanım olarak pazarlama, müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir. Pazarlamaya ilişkin en yaygın olarak kullanılan tanım Amerikan Pazarlama Derneğinin yapmış olduğu tanımdır.

Bu tanıma göre pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir. İşletmelerin pazarlama çabaları iyi bir mamul üretmek, fiyatlandırmak ve oluşturulan malları tüketicilere ulaştıracak dağıtım kanallarını belirlemekle sınırlı değildir.

Üretim, fiyat ve dağıtım kanallarının oluşturulması, yeterli düzeyde satış yapılması ve işletmenin beklenen kârı sağlama açısından gereklidir ama yeterli çalışmalar değildir. Çünkü birçok tüketici, mamulün varlığından ve sağladığı üstünlüklerden haberdar değildir. Bunun için tüketicilerle işletme arasında iletişimi sağlayacak ve tüketicileri özendirecek işlemlerin yapılması gerekir.

İşte bu tür çalışmalara tutundurma, satış artırma çabaları veya özendirme denir. Günümüz ekonomilerinde üretimin sürekli artması, bu üretilen ürünlerin büyük pazarlara açılması ile tutundurma çabaları büyük önem kazanmıştır.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (59.4k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (59.4k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (59.4k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (59.4k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (59.4k puan) tarafından soruldu
...