Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
138 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde tarafından
Finansman nedir? Finansman hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

FİNANSMAN

İşletmelerin esas amacı insanların ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üretmektir. İşletmeler bu mal ve hizmetlerin üretimini gerçekleştirirken üretim faktörlerini bir araya getirerek en uygun üretim teknikleriyle yeni ürünlerini ortaya koyar. Bu faaliyetler birçok fonksiyon kullanılarak gerçekleştirilir. İşletmeler aynı zamanda faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için bazı kaynaklara ihtiyaç duyar.

Finansman fonksiyonu işletmelere bu kaynakları temin etme noktasında ortaya çıkar. Bu açıklamalara göre finans, para, fon ya da sermaye anlamındadır. Finansman, bu kaynakların sağlanmasını ifade ederken finansal yönetim ise kişi ya da işletmelerin ihtiyaç duydukları fonları belirleyerek sağlanması ve bu fonların en uygun alanlara kaydırılarak yönetilmesidir. İşletmelerin rekabet ve tüketim arzusunun körüklendiği günümüzde peşin satış yapma olanakları daha da zorlaşmaktadır.

Üretim ve satış için yeterli miktarda ham madde, yarı mamul ve mamul malların stoklanması gerekir. Stoklu çalışabilmek, kredili satış yapabilmek, günlük faaliyetleri yürütebilmek, vadesi gelen borçları ödeyebilmek ve yeni fırsatları değerlendirebilmek için de finansmana ihtiyaç duyulur. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgileri; ekonomi dersinizdeki para, bankacılık ve enflasyon ünitesinde bulabilirsiniz.

Finansman yöneticisinin asıl görevlerinden biri, işletmenin ihtiyaç duyduğu gerekli fonları değişik yerlerden ya da kaynaklardan sağlamaktır. Bu fonlar işletmenin bilançosunun pasifinde yer alan işletme dışı kaynaklar ve işletmenin içinden ya da sahiplerinin ortaya koyduğu öz kaynaklardan oluşur.

İşletme dışından sağlanan yabancı kaynaklar fonların geri ödeme süreleri göz önüne alınarak kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olarak iki gruba ayrılır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar işletmenin en çok bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçlarından oluşur. Uzun vadeli yabancı kaynaklar ise vadesi bir yılı ya da normal faaliyet dönemini aşan borçlarından oluşur.

Kısa vadeli yabancı finansman kaynakları ya da borçlar, genellikle dönen varlıkların özellikle de alacak ve stokların finansmanında kullanılır. Günümüzde birçok işletme kısa süreli fonları duran varlıkların finansmanında kullanılmaktadır.

Aslında normal olanı, kısa vadeli fonların geçici bir süre için duran varlıkların finansmanında kullanılmasıdır. Örneğin işletmenin tahvil çıkarması, bankalardan orta ya da uzun vadeli kredi alması şeklinde uzun vadeli fonların temini geciktiğinde; sabit varlık yatırımlarındaki gecikmeyi önlemek için firma ilk aşamada söz konusu duran varlıkların finansmanını kısa süreli fonlarla karşılayabilir. Daha sonra sürekli kaynak sağlandığında, bu amaçla alınmış kısa vadeli borçlarını geri ödeyebilir.

Başlıca kısa vadeli finansman kaynakları

  • Ticari krediler (satıcı kredileri)
  • Ticari banka kredileri
  • Para piyasasında satılan kısa vadeli bonolar (finansman bonoları)

Uzun vadeli yabancı kaynaklardan sağlanan finansman genellikle işletme varlıklarından makine, araç gereç, donatım gibi duran varlıkları ya da devamlılık gösteren faaliyetleri karşılamak için kullanılır. Başlıca uzun vadeli finansman kaynakları;

  • Banka kredileri (uzun vadeli),
  • Finansal kiralama kaynakları,
  • Tahvil ihracı,
  • Kâr ve zarar ortaklığı belgesi satışları biçiminde sıralanır.

Bankalar tarafından verilen uzun vadeli kredilerin en belirgin özelliği, kredinin geri ödeme süresinin bir yıldan fazla olması ve verilen kredinin bazı koşulları taşımasının yanında biçimsel bir sözleşmeye dayanmasıdır.

Kredinin süresi bir yıldan fazla olduğu için maliyeti de süreyle orantılı olarak kısa vadeli kredilerden daha fazladır. Uzun süreli krediler genellikle işletmelerin duran varlık ihtiyaçlarını karşılamak, bunların bakım onarım giderlerine ve yenilenmelerine destek vermek, çalışma sermayesini arttırmak, mevcut bir borcun ödenmesini sağlamak, kredi alan kuruluşun diğer işletmelere yatırım yapması amaçları için alınır. Kaynağına göre finansman, öz kaynaklı finansman, dış kaynaklı finansman ve öz finansman olarak üç grupta toplanır.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
2 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
...