Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
3.2k kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde tarafından
Modern yönetim nedir? Modern yönetim hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Modern yönetim

Modern yönetim akımı, gerek klasik gerekse neo klasik yaklaşımı bir anlamda çevreyle ilişkide bulunmayan kapalı sistemler yaklaşımı olarak görür. Hâlbuki modern yaklaşıma göre örgütler dış çevreyle de karşılıklı etkileşim içindedir. Gerek örgütün dış çevre üzerindeki, gerekse çevrenin örgüt üzerindeki etkileri gözden uzak tutulmamalıdır.

Modern yönetim anlayışına göre örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları belirli bir dönüşüm (üretim) sürecinden geçirerek çevreye çıktılar (mal veya hizmet) sunan ve kendi içinde birbirleriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal sistemlerdir. Modern yönetim akımı oluşturan sistem yaklaşımı ve durumsallık yaklaşımıdır.

a. Sistem yaklaşımı

Yönetimde sistem yaklaşımı denildiğinde, yönetim olaylarını ve bu olayların gerçekleştiği birimleri, birbirleriyle ilişkili bir biçimde ele alan yaklaşım anlaşılmaktadır. Yönetimde sistem yaklaşımını kullanmanın nedeni, gerek klasik gerekse neo klasik yaklaşımların benimsemiş oldukları örgütün çevreyle ilişkide bulunmayan kapalı sistem anlayışından ve klasik kuramın kapalılığı ile katılığından kurtulmaktır. Sistemlerin açık kapalı ayrımı örgüt kuramında önemlidir. Eğer sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu ortam arasında malzeme, enerji, bilgi alışverişi varsa bu tür sistemlere açık sistem denir. Eğer sistem, faaliyetlerini sürdürdüğü ortamla, alışverişte bulunmuyorsa sistem kapalı sistemdir.

Kapalı sistemler bir süre sonra faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilirler. Hâlbuki açık sistemler, dinamik denge ve dengeli durum adı verilen bir biçimde faaliyetlerini sürdürürler.

b. Durumsallık yaklaşımı

Özellikle 1965-1970 yıllarından sonra büyük bir etki yaratan bu yaklaşım, örgütler konusunda ortaya atılmış olan en son yaklaşım olup sistem yaklaşımı gibi şimdiye kadar ortaya atılmış bilgileri bütünleştirme ve kuram ile uygulama arasında bağ kurma gibi özelliğe de sahiptir.

Durumsallık yaklaşımı, ilkeleri esas alan klasik ve neo klasik yaklaşımlardan farklıdır. Durumsallık yaklaşımı örgüt yapısını, çeşitli içsel ve dışsal koşullar arasındaki ilişkilere göre biçim alan bir yapı olarak görmektedir.

Bu yaklaşıma göre her zaman her yerde geçerli en iyi bir örgüt yapısından söz edilemez ve örgütlerle ilgili her şey şartlara bağlıdır. Durumsallık yaklaşımı örgütü bir sistem olarak ele alır. Değişik durum ve şartlarda başarılı olmanın anahtarını farklı kavram, teknik ve davranışlarda arar.

Durumsallık yaklaşımı hakkında daha kapsamlı bilgiye "buradan" bakabilirisiniz.

İlgili sorular

0 oy
2 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
...