Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
311 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (54.1k puan) tarafından
Klasik yönetim nedir? Klasik yönetim hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
(54.1k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Klasik yönetim

18. yüzyılın ortalarından itibaren endüstriyel devrimin etkisiyle yönetim, bilim insanlarınca bilimsel çerçevede inceleme konusu yapılmaya başlanmıştır. Klasik yönetim teorisi adı altında üç yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Frederick Winslow Taylor (Frederik Vinslov Teylır)’ın öncülüğünü yaptığı bilimsel yönetim süreci yaklaşımı; ikincisi, öncülüğünü Henry Fayol (Henri Feyıl)’un yaptığı yönetim süreci yaklaşımı ve üçüncüsü ise öncülüğünü Weber (Veber) ’in yaptığı bürokrasi yaklaşımıdır.

a. Bilimsel yönetim süreci yaklaşımı

1880’lerde Taylor’ın öncülük ettiği, işçi düzeyinde üretim sorunlarına eğilen teknik ya da ekonomik verimliliği arttırmaya yönelik mikro nitelikli bir yaklaşım olan bilimsel yönetim, sonradan bir akım durumuna dönüşmüştür. Yaklaşımın öncüleri özellikle üretim çalışmalarında ortaya çıkan israf ve kayıpları en az düzeye indirmek suretiyle, bilimsel yönetimin temel felsefesini oluşturan işletmelerde verimliliğin arttırılmasını amaçlamışlardır. Taylor, planlama işlevine büyük önem vermiştir.

Çalışmalarında ağırlık, zaman esasına dayalı standart iş süreleri ve işlevsel uzmanlık üzerine olmuştur. Taylor’ın “Parça Başı Sistemi” adlı makalesinde iki temel öneri ortaya çıkmıştır. İlki, zaman ölçülerine dayanan iş standartlarının konulması üzerinedir. Yazara göre bu standartları aşan işçi, aşmayanlarla bir tutulmamalıydı. Bunları teşvik için parça başı sistemi yararlı olacaktı.

Böylece fazla üretip fazla kazanan işçi ödüllendirileceği için fazla üretim yolunda güdülenebilecekti. Taylor’ın ikinci önerisi işlevsel (fonksiyonel) uzman üzerine idi. Yazara göre, planlama işlevi atölyede bizzat iş görmekten ayrı tutulmalıydı.

Zaman ölçümlerini ve iş standartlarını belirleyecek planlamacılar, günlük çalışmadan uzak olmalı ve düşüncelerini kendilerine verilen planlamaya ilişkin görevler üzerinde yoğunlaştırmalıydılar. Bu fikir işlevsel uzman örgütünün de başlangıcı olmalıydı.

Taylor felsefesini oluşturan ilkeler

  • Yönetim uygulamasında, bilimsel yöntemlerin kullanılması ve geliştirilmesi (yani işi yaparken en iyi yolu bulmak),
  • İşçileri işe alırken belirtilen işe en uygun kişiyi seçmeye yarayacak bilimsel yaklaşımların kullanılması,
  • İşçilere bilimsel öğretim, eğitim ve kendini geliştirme olanağı sağlanılması,
  • Yönetim ile işçilerin görevlerinin ayrılması ve bu iki grup arasında arkadaşça ilişki ve iş birliğinin teşvik edilmesidir.

b. Yönetim süreci yaklaşımı

Öncülüğünü Fransız Mühendis Henry Fayol yapmıştır. Bilimsel yönetim yaklaşımının eksik bıraktığı yönleri tamamlamak amacı ile ortaya atılan ve onun devamı sayılabilecek nitelikte bir yaklaşımdır. Fayol, örgütün tanımını ele alarak ve işletmenin psiko-sosyal yönünü de inceleyerek bilimsel yönetim ilkesini örgütün üst kademelerinde uygulamaya koymak suretiyle iyi bir örgüt tasarımı ve yönetim ilkelerini araştırmıştır. Fayol, yönetimin tanımını, yönetim işlevlerine dayandırmış ve yönetimi; ileriyi görmek (planlama), örgütlemek, kumanda etmek, eş güdüm ve kontrol etmek biçiminde tanımlamıştır.

c. Bürokrasi yaklaşımı

Bilimsel anlamda belli bir örgütlenme ve yönetim biçimini ifade eden bürokrasi, Max Weber’e göre geniş bir alana yayılmış toplumsal fiil ve hareketlerin, ussal ve objektif esaslara uygun biçimde düzenlenmesi sürecidir. Weber, bürokrasiyi günümüzdeki anlamı hâline gelen kırtasiyecilik olarak asla algılamamaktadır. Weber’e göre ister kamu, ister özel belli bir büyüklüğü aşan kuruluşlar bürokrasi kavramının içine girer. Weber’in bürokrasiyi araştırmaya girişmekteki amacı, örgütsel sorunları bürokratik yapının nasıl aşacağını göstermektir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
...