Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
118 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (54.6k puan) tarafından
Yönetim nedir? Yönetimin fonksiyonları ve özellikleri hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
(54.6k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

YÖNETİM

Yönetim, uygarlık tarihi boyunca örgütlenmiş toplumların ilgi duydukları bir alan olmuştur. Yönetim günümüzde de önemini koruyan bir kavram olarak değerlendirilmektedir. İnsanlar çeşitli nedenlerle amaçlarına ulaşabilmek için başkaları ile iş birliği yaparlar.

Çünkü tek başlarına ulaşamadıkları bu amaçlara iş birliği sayesinde ulaşacaklarını düşünürler. Ekonomik mal ve hizmet üreten işletmeler gelişmiş ve örgütlenmiş bir yönetim sisteminin sonucu olarak ortaya çıkar. Başarı sağlanan temel işlerin tümünün temelinde örgütlenmiş çalışmaların yattığı görülür ve bu çalışmalara toplumun her kesiminde rastlanır.

Yaşamın farklı alanlarında sürdürülen çalışmaların istenilen amaçlara en iyi bir şekilde yöneltilebilmesi için karşımıza yönetim kavramı çıkmaktadır. İşletmeler teknolojik ilerlemelere paralel olarak sürekli gelişme içinde olduklarında çalışmalarını çeşitli faktörler etkileyebilmektedir.

Bu çalışmaları örgütlemek ve bu faktörlerden en az düzeyde etkilenmelerini sağlayacak olan sistem yönetim olarak adlandırılır. Yönetim, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bireysel ve grupsal çalışmaların eş güdümlenmesi olarak tanımlanır. Bir başka tanıma göre ise yönetim, diğer kişilerin faaliyetleri aracılığıyla işlerin yapılmasıdır. Yönetim belli bir amacın gerçekleştirilebilme si için işletme faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi, eş güdümlenmesi ve kontrol edilmesi biçiminde de özetlenebilir. Bir yönetim olayından söz edilebilmesi için gerekli olan özellikler şunlardır:

  • İnsan varlığının olması
  • Var olan insanların iş birliğinin sağlanması
  • Sağlanan iş birliğinin belirli bir amaca yöneltilmesi

Yönetim sürecini devam ettiren gruplar açısından ele aldığımızda karşımıza üç çeşit yönetim çıkmaktadır. Bunlar;

  • Ailevi,
  • Siyasi,
  • Profesyonel yönetim biçimidir.

Bir işletmenin yönetiminde söz sahibi olan kişiler, belli bir ailenin üyelerinden oluşuyorsa bu tür işletmelerin yönetiminde ailesel yönetim egemendir. Bu tür yönetim şeklinin en belirgin özelliği işletmede karar verme makamında bulunacak kişilerin belli bir ailenin üyelerine açık olmasıdır. Bu tür işletme yönetimlerine, işletmelerin yeni kurulduğu gelişme çağlarında daha sık rastlanmaktadır.

İşletmenin yönetiminde, karar verme makamında ve önemli karar organlarında bulunan kişiler belirli bir siyasal eğilime sahip kişiler tarafından oluşmuş ise bu tür işletme yönetimlerindeki sisteme siyasal yönetim demek mümkündür. Bu tür yönetim çeşidinde ailesel yönetimden farklı olarak yönetimde yer alan kişilerin yönetim konusunda eğitilmiş olmaları gerekir.

Eğitilmiş kişilerden yararlanmakla beraber işletmenin yönetiminde siyasal düşünce ve amaçlar da etkili olmaktadır. İşletmelerin yönetim, karar alma ve önemli karar organlarında belirli bir aile ve siyasal eğilimden farklı uzmanlık ve yeteneklerine göre seçilmiş kişiler tarafından yönetilen işletmelerin yönetimi, profesyonel yönetimdir. Bu tür yönetimlerde görev alan profesyonel kişilerin meslekleri yöneticiliktir. Günümüzde bu üç yönetim türünü bir arada bulabilmek mümkündür fakat yaygın olan profesyonel yönetim şeklidir.

İşletmenin büyümesi, iş bölümünün artması, her biri ayrı bir uzmanlık konusu olan çeşitli faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda hem işletme sahipleriyle yöneticileri birbirinden ayrılmaya başlamış hem de yönetim işlevi, işletmedeki alım, satım, üretim işlevleri yanında olağanüstü bir önem kazanmıştır.

Yönetim kavramı ile birlikte yönetici kavramı ortaya çıkmaktadır. Yönetici kârı ve riski başkasının olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim ögelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli ihtiyaçları karşılama amacına yönlendiren, işletmeyi girişimci adına çalıştırmak sorumluluğu bulunan kimsedir.

Yöneticiyi girişimciden ayıran fark çalışmalar sonucu ortaya çıkan riske katlanmaması, başka bir ifadeyle kâr veya zararın sahibi olmamasıdır. Yönetici, emeği karşılığı ücret, prim veya kârdan pay alarak işletmeyi belirlenen amaçlara ulaştırmaya çalışır. Büyük işletmelerde başarı derecesi işletme sahibinin göstereceği kişisel çaba ve harcayacağı enerjiden çok gittikçe artan yönetim işlerini kendisiyle paylaşacak personelin seçimindeki isabete bağlıdır. Ayrıca işletmenin başarısı, yönetim örgütünün mükemmelliği ile doğrudan ilişkilidir.

Hangi tür işletme olursa olsun işletmedeki mevcut olanak ve kaynakların işletme amaçları doğrultusunda planlanması, faaliyetlerin bu doğrultuda düzenlenmesi ile yürütülmesi gerekmektedir. Bu faaliyetleri yerine getiren işletme işlevi yönetimdir. Yönetim konusu ile bağlantılı olan yönetici, yöneticinin özellikleri ve yönetici ile lider arasındaki farklar konularına birinci ünitede yer verilmiştir.

Çağdaş yönetim kuramlarına göre yönetimin fonksiyonları şunlardır:

Çağdaş yönetim kuramlarına göre yönetimin fonksiyonları hakkında detaylı bilgi için üzerlerine tıklayınız.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
...