Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
20 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (58.3k puan) tarafından
İşletmelerin kuruluş işlemlerinde yerel yönetimle ilgili işlemler nelerdir?

1 cevap

0 oy
(58.3k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

İşletmelerin Kuruluş İşlemleri

1. Yerel Yönetimle İlgili İşlemler

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde iş yeri açmak isteyen işletmeler, çalışma ruhsatı almak için bağlı bulundukları yerin belediyesine müracaat etmek zorundadır. İş yeri açma başvuru formuna aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir:

 • Vergi levhası
 • İş yeri kira ise kira sözleşmesi, işletmeye ait ise tapunun sureti
 • Çevre temizlik vergisinin ödendiğine dair makbuz
 • Ticaret sicili tasdiknamesi veya ticaret odası sicil kaydı
 • İlan ve reklam vergi kaydı yazısı
 • Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküleri

Belediye, başvuruya ait belgeleri inceleyerek gerekli araştırmayı tamamladıktan sonra uygun gördüğü işletmelere iş yeri açma izni verir. İş yeri açmaya ilişkin iş yeri açma ruhsatı belgesinin iş yerinin görünür bir yerine asılması zorunludur.

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam ilan ve reklam vergisine tabidir. İşletmeler asacakları tabelalar için, ilan ve reklam vergisi levhası almak, belediyeye tasdik ettirdikten sonra, iş yerlerinin görünür bir yerine asmak zorundadır. İlan ve reklam vergisi levhası, her yıl kasım ve aralık aylarında tasdik ettirilmelidir.

İlan ve reklam vergisi, ilan veya reklamın yapıldığı ayı izleyen ayın 20. günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilir. İlan ve reklam vergisi, iki eşit taksitte ilgili belediyeye ödenir. Faaliyet konusu eğlence olan işletmeler de faaliyetlerini sürdürebilmek için belediyeden izin almak ve buna ilişkin vergilerini ödemek zorundadır.

İş yerleri, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediyelerce tespit edilen ve derecesi itibarıyla ilgili tarifede gösterilen tutarda çevre temizlik vergisi (ÇTV) ödemek zorundadır.

ÇTV mükellefleri, düzenledikleri çevre temizlik vergisi bildirimini binanın bulunduğu yerdeki belediyeye verirler.

Çevre temizlik vergisi bildirimi ekinde belediyeye verilecek belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • İmza sirküleri (tüzel kişiler için)
 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • İş yeri açma ruhsatı
 • Vergi levhası

Bildirimi alan belediye, mükellefe çevre temizlik vergisi sicil numarası verir. Tahakkuk eden çevre temizlik vergisi, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Tatil günlerinde ve millî bayramlarda faaliyet göstermek isteyen iş yerleri, ilgili belediyeden izin almak zorundadır.

Tatil günü çalışma ruhsatı almak isteyenler ilgili belediyeye yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Belediye, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun bulunan iş yerlerine, hafta tatili ruhsatı belgesini verir. Belediye tarafından verilen, her türlü ruhsat harca tabidir. Bu belgenin de iş yerinin görünür bir yerine asılması zorunludur. İş yeri ruhsatı olmadan iş yeri açmak kanunen yasaktır.

Aynı zamanda tatil günleri çalışmak isteyen iş yerleri hafta sonu çalışma ruhsatı almak zorundadır. İşletmeye ait arazi, arsa ve bina için belediyelere emlak vergisi ödenmektedir. Emlak vergisi ödeyecek işletmelerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında işletmelerin yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapu ya da tapu örneğini bulundurmaları gerekir.

Emlak vergisi beyannamesi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya iş yeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve iş yeri adresi, vergi numarası, o yıla ait bedelde damga pulu ile birlikte ilgili olduğu belediyeye başvurulmalıdır. Emlak vergisi, birinci taksiti mart-nisan-mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. İsteyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (58.3k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (58.3k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (58.3k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
3, Nisan, 3 Trafik ve ilkyardım kategorisinde tekno365 (58.3k puan) tarafından soruldu
+1 oy
1 cevap
21, Mart, 21 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
...