Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
470 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (54.1k puan) tarafından
Komandit Şirket nedir? Komandit Şirket isimleri ve özellikleri hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
(54.1k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Komandit Şirket

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.

Komandit şirketleri kolektif şirketlerden ayıran en önemli özelliği, kolektif şirket ortaklarının hepsi şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumluyken komandit şirketin bazı ortakları sınırsız sorumlu, bazı ortakları ise koydukları sermaye kadar sorumludurlar. Şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olan şirket ortaklarına komandite; sorumluluğu koyduğu sermaye ile sınırlı ortaklara ise komanditer ortak denir. Komandit şirketlerdeki komandite ortaklar gerçek kişilerden, komanditer ortaklar ise gerçek ve tüzel kişilerden oluşabilir.

Komandit şirketlerin de ana sözleşmelerini notere tasdik ettirdikten sonra aynı kolektif şirkette olduğu gibi tescil ve ilanı gerekir. Komandit şirketin ticaret unvanında en az bir komandite ortağın adı ve soyadı ile şirketin komandit olduğu belirtilmelidir. Komanditer ortakların ismi, ticaret unvanında yer alamaz. Yanlışlıkla bile olsa bir komanditer ortak ticaret unvanına yazılmışsa bu ortak komandite ortak gibi sorumlu olur.

Bir komandit şirketin ana sözleşmesinde aşağıdaki hususların bulunması şarttır.

  • Komandit ve komandite ortakların ad ve soyadları ile ikametgâhları ve tabiiyetleri,
  • Şirketin komandit olduğu,
  • Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,
  • Şirketin faaliyet konusu,
  • Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı, para cinsinden olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne surette biçilmiş olduğu, eğer bireysel emek söz konusu ise bu emeğin ne şekilde takdir edildiği,
  • Şirketi temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı yoksa birlikte mi imza atmaya yetkili oldukları belirtilmelidir.

Komanditerler, şirket işlerinin görmeye görevli ve yetkili olmadıkları gibi, yönetim hakkını haiz kişilerin yetkileri içinde yaptıkları işlere itiraz da edemezler. Ancak olağanüstü iş ve işlemlerde, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, tür değiştirme, birleşme ve bölünme gibi yapısal değişikliklerde; şirkete ortak alınması, çıkarılması ve payın devri türünden temel işlemlerde komanditerler de oy hakkını haizdirler.

Komanditerler, iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde, şirketin envanteriyle bilançosunun içeriğini, diğer finansal tablolarını, bunların doğruluğunu ve geçerliliğini incelemeye yetkilidirler. Komanditer, iş yılı sonunda gerçekleşen kâr payını ve şirket sözleşmesinde kararlaştırılmış olan faizleri nakden alır. Ancak, koyduğu sermaye herhangi bir sebeple azalmış ise noksanı tamamlanıncaya kadar kâr ve faizi isteyemez.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
...