Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
91 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (54.1k puan) tarafından
Kolektif Şirket nedir? Kolektif Şirket üstün ve sakıncalı yönleri nelerdir? Kolektif Şirket özellikleri hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
(54.1k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Kolektif Şirket

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkete kolektif şirket denir. Kolektif şirket bir ticaret unvanı seçip kullanmak zorundadır. Ticaret unvanı en az bir ortağın ad ve soyadıyla birlikte faaliyet konusunu belirten ibare ve şirketin kolektif olduğunun belirtilmesinden oluşur. Kolektif şirketler ana sözleşmelerini yazılı olarak hazırlamak ve notere tasdik ettirmek zorundadır.

Kolektif şirketin ana sözleşmesinde:

  • Ortakların ad ve soyadları ile ikametgâhları ve tabiiyetleri,
  • Şirketin kolektif olduğu,
  • Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,
  • Şirketin faaliyet konusu,

Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı, para cinsinden olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne surette biçilmiş olduğu, eğer şahsi emek söz konusu ise bu emeğin ne şekilde takdir edildiği,

Şirketi temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı yoksa birlikte mi imza atmaya yetkili olduklarının belirlenmesi gerekir.

Ana sözleşme kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu olan maddelerden bir veya birkaçı eksik ya da geçersiz olan bir kolektif şirket, adi şirket olarak değerlendirilir ve bu şirketlere Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Kolektif şirket ortakları şirket ana sözleşmesini notere tasdik ettirdikten sonra bir suretini on beş gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır.

Kolektif ortaklıkların bazı üstün ve buna karşı sakıncalı yönleri vardır. Bunları şöyle özetleyebiliriz.

Üstün Yönleri

  • Sermayesi olmayan ama emeğiyle ortaklığa katkı sağlayacak kişiler bu şirkete ortak olabilirler.
  • Şirket ortaklarının sorumluluğunun sınırsız olması piyasada saygınlığı arttırır.
  • Sınırsız sorumlu olan ortakların finans kurumlarından kredi sağlaması kolaydır.
  • Sınırsız sorumluluktan dolayı şirket ortakları genellikle yakın akrabalar veya birbirine güvenen kişiler arasında oluşur.

Sakıncalı Yönleri

  • Kolektif şirket ortakları gerçek kişilerden oluştuğu için ortaklardan birinin ölümü hâlinde ortaklık sona erebilir.
  • Ortaklardan birinin yaptığı hatayı diğer ortaklar da karşılamak zorundadır.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
+1 oy
1 cevap
24, Mart, 2020 Ekonomi kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
...