Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
1.3k kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (54.6k puan) tarafından
Yabancı Sermayeli İşletmeler nelerdir? Yabancı Sermayeli İşletmeler hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
(54.6k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Yabancı Sermayeli İşletmeler

Sermayesinin tümü yabancı ülke girişimcilerine ait olan işletmelerdir. Bu işletmelerin sermayelerinin tümü yabancı girişimcilere ait olabileceği gibi bir kısım sermayesi yerli girişimciler tarafından karşılanabilen ortaklıklar da vardır. Bu tür ortaklıklar özel kesim işletmeleriyle olabileceği gibi kamu kesimi işletmeleri ile de olabilmektedir.

Son yıllarda küreselleşen ekonominin gereği ülkemizde de yabancı sermayeli işletmelerin sayısında hızlı bir artış görülmektedir. Bankacılık sektöründe ülkemizde son yıllarda faaliyet gösteren bankalar buna örnektir. Ülkemizde yabancı sermayeli işletmeleri kuruldukları kanunlar ve anlaşmalara göre dört başlık altında toplayabiliriz. Bunlar 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 6326 sayılı Petrol Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve uluslararası anlaşmalara göre kurulan işletmelerdir.

  • a) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’na göre faaliyet gösteren yabancı sermayeli işletmeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ederek kurulur. Bu tür işletmeleri kurmak isteyen yabancıların müracaatını Bakanlık usul yönünden inceledikten sonra Devlet Planlama Teşkilatına gönderir. Devlet Planlama Teşkilatının Yabancı Sermaye Dairesince, kurulacak işletmelerin ekonomik kalkınmaya ve ödemeler dengesine etkileri araştırılarak incelenir. Ayrıca yurt dışından makine ve teçhizat getireceklerse bunların yurt içinde yapılıp yapılamadığı değerlendirilir. Bu tür işletmelere ülkemizi cazip kılan neden, vergilerini ödedikten sonra kârlarını izinsiz olarak rahatlıkla yurt dışına götürebilmeleridir.
  • b) 6326 sayılı Petrol Kanunu’na göre kurulan işletmeler Türk petrol şirketlerine tanınan tüm hak ve ayrıcalıklardan yararlanan işletmelerdir. Bu tür yabancı işletmeler ya ülkemizde bir şube ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir şirket statüsüyle ülkemizde petrol arama, çıkarma ve bunları işlemek üzere rafineri kurma ve satma haklarına sahiptir. Bu işletmeler de vergilendirilmiş net kârlarını yurt dışına götürebilirler.
  • c) Üçüncü tür yabancı sermayeli işletmeler, kaldırılan 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu gereği kurulan işletmelerdir. Bu işletmeler 1567 sayılı Kanuna göre ya Bakanlar Kurulunun çıkardığı kararnamelere ya da Maliye Bakanlığının çıkardığı tebliğlere göre kurulmuş yatırım işletmeleridir.

  • ç) Yabancı sermaye işletmeleri ise uluslararası anlaşmalara dayanarak kurulan, Türkiye’nin bir başka ülkeyle yaptığı ikili ya da çok taraflı anlaşmaların sağladığı hak ve ayrıcalıklardan yararlanarak karşılıklı sermaye yatırımlarına olanak tanınması sonucu kurulan işletmelerdir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
26, Kasım, 2020 Ders notları kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
...