Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
658 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (54.5k puan) tarafından
İşletmenin Amacı Nedir? İşletmelerin amaçları hakkında bilgi

1 cevap

0 oy
(54.5k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

İŞLETMENİN AMACI

Ekonomik bir birim olan işletmede mal ve hizmet üretimi belli bir amaca yönelik gerçekleştirilir. İşletmeleri bu açıdan değerlendirecek olursak kâr amacı güden ve gütmeyen işletmeler ayrımı yapılabilir. O hâlde bir birimin işletme sayılmasının temel koşulu kâr amacı gütmesi değildir. Özel sermayenin yanı sıra, kamu sermayesiyle kurulmuş işletmeler de vardır. Kamu sermayesiyle kurulmuş işletmeler genelde kâr amacını ikinci planda, topluma hizmet etmeyi ise birinci planda tutar. Buna göre işletmenin genel amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • a. Kâr elde etme
  • b. Topluma hizmet etme
  • c. İşletmenin varlığını sürdürebilme

a. Kâr elde etme

Kâr, işletmenin belli bir dönem sonunda elde ettiği toplam gelirler ile katlandığı toplam giderler arasındaki olumlu farktır. Olumsuz farka ise zarar adı verilir. Kâr, işletmeler için temel amaç olmakla birlikte aynı zamanda gelişme ve büyüme göstergesidir. İşletmeler giderlerini olabildiğince düşürmek ve gelirlerini ise arttırmak için çaba harcar.

Bu şekilde işletmenin kârı artacak ve işletme gelecekle ilgili gelişmeye yönelik planlar yapabilecektir. İşletmeler yaptıkları faaliyetlerle tüketicilerin ihtiyaçlarını en kısa zamanda ve ucuza karşılamak için uğraşır. Bunları gerçekleştirirken bazı işletmeler temel amaçlardan biri olan kârı ikinci plana atar. Bu tip işletmeler genellikle kamu işletmeleridir.

Bir tüketicinin ihtiyaç duyduğu bir malı üretildiği yerden alması her zaman mümkün değildir. Aracı işletmeler ürünleri üretildiği yerden alarak tüketicinin ayağına getirir. İşletmeler yaptıkları bu hizmetler karşısında giderlerinin üzerine bir miktar kâr koyarak bedelini alır. Bu bedele satış fiyatı adı verilir.

b. Topluma hizmet etme

İşletmeler toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik mal ve hizmet üretir. İşletmenin ürettiği mal ve hizmetleri satın alan toplum, işletmeler sayesinde ihtiyaçlarını gidermiş olur. İşletmelerin kuruluş ve var oluş nedenini sadece kâr amacıyla açıklamak mümkün değildir. Çünkü kâr işletmenin üreteceği mal ve hizmetleri tüketiciler talep ettiği sürece oluşacaktır.

Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler tüketiciler tarafından satın alınıp tüketilmedikçe işletme yeniden mal ve hizmet üretimi gerçekleştiremez. İşte bu durumda işletmeler toplumun talep ettiği, onların satın alıp kullanabilecekleri mal ve hizmetleri üreterek toplumun ihtiyaçlarına cevap verir.

İşletmeler toplumsal hizmet amacı ile tüketicilerin taleplerine uygun mal ve hizmet üretir, söz konusu bu mal ve hizmetleri onların talepleri doğrultusunda uygun miktar ve yerlerde satışa sunar. Tüketicilerin bu mal ve hizmetleri satın almaları sonucu sağlanacak fayda ile birlikte toplumun refah düzeyi de artacaktır. İşletmeler bu faaliyetlerde bulunurken aynı zamanda topluma bir iş alanı da açarak işsizliğin giderilmesinde önemli rol oynar.

c. İşletmenin varlığını sürdürebilme

İşletmelerin yukarıda saydığımız kâr elde etme ve topluma hizmet etme amaçlarına ulaşabilmesi için var olması gerekir. Var olabilmesi için ise kâr elde etmesi ve topluma hizmet etmesi de şarttır. Eğer bir işletme uzun dönemde kâr elde edemiyorsa belirli bir süre sonra kapanmak zorunda kalabilir.

İşletme kâr ve topluma hizmet amaçlarını uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek için her iki amacı arasında bir denge kurmak zorundadır. Bu iki amaç arasında kurulacak denge, sonuçta işletmenin yaşamını sürekli kılma amacına da erişmesini sağlayacaktır.

İşletmeler üretmiş oldukları mal ve hizmetleri toplum tarafından talep edildikleri sürece yeniden üretim yoluna gideceklerdir. Toplumun talebine göre üretimde bulunan bir işletmenin de kârlılığı artacak ve işletmenin yaşamını sürekli kılma amacı gerçekleşecektir.

Yukarıda sayılan genel amaçların dışında, işletmelerin özelliklerine göre birtakım özel amaçları da olabilmektedir. Bu özel amaçların birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

İşletmenin Özel Amaçları

  • a. Personeline yeterli ücret vermek
  • b. Tüketiciye nitelikli mal ve hizmet sunmak
  • c. Uzun vadeli büyümeyi hedef hâline getirmek

a. Personeline yeterli ücret vermek

İşletmelerin çalışanlarına daha iyi ve dolgun ücret ödemesi, işletmede çalışanların güvenliği, çalışma koşullarının iyileştirilmesi çalışanların daha verimli ve etkin kılınmasını sağlar. İşletmeler çalışanlarından yüksek verim alabilmeleri için onların sorunlarına eğilmeli ve personel memnuniyetini sağlamalıdır. İşletmede çalışanlar yeterli ücret aldıkları takdirde dahi iyi motive olacak ve büyük oranda üretimi de arttıracaklardır. Çalışanlarının güvenliğini sağlamamış, yeterli ücret alamayan, ekonomik sıkıntı çeken personeli çalıştıran bir işletmenin yüksek verimde çalışıp üretmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle işletmelerin özel amaçlarından personeline yeterli ücret vermek işletmelerin kârlılığını arttıran bir etmendir, diyebiliriz.

b. Tüketiciye nitelikli mal ve hizmet sunmak

İşletmelerin tüketiciye daha nitelikli mal ve hizmet vermesi, kâr amacını olumlu yönde etkilemektedir. Tüketiciler tarafından talep görmeyen ve onların talepleri doğrultusunda üretilmeyen mal ve hizmetler işletme tarafından satılamayacak, satılmayan mal ve hizmetler ise doğrudan işletmenin kârını düşürecektir. İşletmelerin belirlemiş olduğu kalite ve fiyat uygunluğu o işletmenin pazardaki payını arttırarak piyasadaki yerini ve dolayısıyla kârlılığını da belirlemektedir.

c. Uzun vadeli büyümeyi hedef hâline getirmek

İşletmeler ilke olarak uzun dönemde en yüksek kâr elde etmeyi amaçlar. Bunun temelinde işletmenin devamlılığını sürdürebilmesi, sürekli büyüme ve gelişmenin sağlanması yatar. İşletmelerin varlıklarının azalması, küçülme ve yok olması kârlılığı ortadan kaldıran çeşitli etkenlerin bir araya gelmesi sonucudur.

İşletmenin varlıklarının azalması sonucu işletmenin uzun süre ayakta kalması söz konusu değildir. Bu nedenle işletme hiçbir zaman ilk kurulduğu yıldaki gibi kalmak istemez. Yıllar içinde edindiği deneyimlerle birlikte üretim tekniklerini de geliştirerek her geçen yılı bir öncekinden ileriye taşımak işletmenin amacı olmalıdır.

İşletmenin amaçları hakkında farklı bilgiler

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.5k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.5k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.5k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.5k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 2020 Ders notları kategorisinde tekno365 (54.5k puan) tarafından soruldu
...