Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
23 kez görüntülendi
Ders notları kategorisinde (56.8k puan) tarafından
CE İşareti Nedir? CE İşareti hakkında kısaca bilgi

1 cevap

0 oy
(56.8k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

CE İşareti

1960’lı yıllarda Avrupa Birliği’nin temelleri atılırken birliğin en büyük hedefi bir tek pazar oluşumu ile ürünlerin serbest dolaşımını sağlayabilmekti. Tek pazarın oluşumu ve ürünlerin serbest dolaşımı için standartların uyumlaştırılması gerekli görülmüş ve Avrupa’da standart hazırlayan kurumlar CEN ve CENELEC kurularak uyumlaştırılmış standartlar oluşturulmaya başlanmıştır. Ancak bu uyumlaştırma süreci beklenen başarıyı sağlayamamıştır.

Klasik yaklaşımın beklenen çözümü sağlayamamasının temel iki nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki standartların uyumlaştırılması sürecinde her ülkenin kendi çıkarlarını ön planda tutmak istemesidir. Diğeri ise uyumlaştırılmış standartlar hazırlanırken teknik ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durulmasıdır. Ayrıntılı hazırlanan standartlar ve bu standartlara uyma zorunluluğu çalışmaların gecikmesine neden olmuştur.

Hızla ilerleyen teknoloji karşısında standartlar yetersiz kalmaya başlamıştır. Klasik yaklaşımın belirtilen eksiklikleri nedeniyle seksenli yıllarda yeni yaklaşım yönetmelikleri çalışmaları başlamıştır. Yeni yaklaşım yönetmeliklerinin amacı, insan ve diğer canlıların sağlığını, güvenliğini ve çevrenin korunmasını temel ilke olarak kabul ederek ürün grupları için temel güvenlik şartlarını sağlamaya çalışmaktır. Yeni yaklaşım yönetmeliklerinde klasik yaklaşımdan farklı olarak standartlara uyma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Böylece, imalatçılar güvenli ürünler üretirken teknolojinin gerisinde kalmayıp gelişmeleri ürünlerine daha hızlı bir şekilde yansıtabilmektedirler. Standartlara uygun olarak üretilmiş ürünlerin ise doğrudan yönetmeliklere de uygun olduğu kabul edilmektedir. Klasik yaklaşımda, ürünlere ait test ve muayene şartları açık olarak belirtilmemektedir.

Yeni yaklaşım yönetmelikleri ise ürün gruplarının uyması gereken temel gerekleri açıklıkla ortaya koymaktadır. Küresel yaklaşım, “uygunluk değerlendirmesine dair dünya çapında yaklaşım” adı altında, 21 Aralık 1989 tarihinde alınan bir kararla uygulamaya konmuştur. Bu yaklaşım belgelendirme, test ve sertifikasyon konusunda bir uyumluluğun sağlanmasını ve bu faaliyetlerin, belgelerin karşılıklı tanınmasını amaçlamıştır. Modüler yaklaşıma göre uygunluk değerlendirmesi için üç temel ilke belirlenmiştir.

Bu ilkeler şunlardır:

  • Düşük riskli ürünler için tasarımcının uygunluk değerlendirmesini kendisinin yapması yeterlidir.
  • Bazı ürünlerin uygunluk değerlendirmesi için, uygunluk değerlendirme sürecinde mutlaka bir onaylanmış kuruluş bulunmalıdır.
  • Bazı ürünler için ise ürünün üretildiği ortamda ISO 9000 gibi bir kalite sisteminin bulunması gerekmektedir.

Modüler yaklaşım, bu üç temel ilkeye bağlı olarak A’dan H’ye kadar harflerle tanımlanmış sekiz ayrı temel modül ile uygunluk değerlendirme faaliyetleri için bir sistem belirlemiştir. Bu modüllerden bir kısmı yalnızca tasarım ya da yalnız üretim aşamasında kullanılırken diğer bir kısmı hem tasarım hem de üretim aşamasında kullanılmaktadır.

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği yeni yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan yeni yaklaşım direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgilidir. CE işareti bu ürünlerin AB ile ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir.

CE işareti, başlangıçta Fransızcada “Avrupa normlarına uygunluk” anlamına gelen Conformite Européenne (Konformit Yüropen) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken 1995 yılından itibaren Community Europe (Komuniti Yürop) ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmış ve aşağıdaki şekilde sembolize edilmiştir.

Yeni yaklaşım politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.

CE işareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer yandan da ticari açıdan ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu sembolü taşıması gereken yeni yaklaşıma göre ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur.

CE işareti, Avrupa Birliği’nin uyulması zorunlu olan birtakım yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işarettir. Söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek ürünlerin bu sembolü taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle bu sembol, ürünlerin AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. İlgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünlerin de bu sembolü taşıması zorunlu hâle gelecektir.

Ürünlerin, CE işareti ile piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır.

Bir başka ifadeyle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Üreticinin bu işareti ürüne iliştirebilmesi için çeşitli seçenekler sunulmuştur;

  • Düşük riskli ürünlerin (örneğin bazı makineler), direktifin güvenlik koşullarına uygunluğu, üreticinin kendisi tarafından test edilebilmektedir. Bu ürünler hakkında üreticinin yayımlayacağı uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir.
  • Yüksek riskli ürünlerin ise (örneğin bazı tıbbi cihazlar ve bazı makineler), mutlaka Avrupa Birliği Resmi Gazete’sinde adı yayımlanmış yetkili test ve belgelendirme kuruluşları (Notified Bodies - Notifayd Badiis) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine dayanarak üretici CE işaretini ürününe iliştirmektedir.

Yeni yaklaşım politikaları kapsamında geliştirilen mevzuat ilk olarak 1987 yılında yayımlanmaya başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Bu mevzuatın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi iç pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak, ikincisi ilkini gerçekleştirirken mümkün olan en yüksek düzeyde korumayı sağlamaktır. Bu mevzuatın ortak noktası ise uyumlaştırılması ve uygulanması zorunlu olan temel ihtiyaçlar, uygunluk değerlendirme süreçlerinin tanımı ve CE işaretinin kullanımıdır.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Mayıs, 11 Ders notları kategorisinde tekno365 (56.8k puan) tarafından soruldu
...