Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

0 oy
257 kez görüntülendi
Tarih kategorisinde (54.1k puan) tarafından
Seyfiye sınıfı nedir? Hakkında kısaca bilgi

2 Cevaplar

0 oy
(54.1k puan) tarafından
 
En İyi Cevap
Padişahın geleneklerinin hayata geçirilmesini sağlarlardı yani yürütme gücünün temsilcileri seyfiye sınıfı mensuplarıdır. Merkez ve taşrada seyfiye sınıfı mensupları reyanın huzuru ve adaletli bir hayat sürebilmesi adına görev yaparlardı.
0 oy
(54.1k puan) tarafından

Osmanlı Devleti’nin bürokratik yapısının işleyişinde dikkati çeken önemli husus şudur: Devletin kuruluş döneminde klasik İslâmî gelenekte olduğu gibi, askerî idare ile mülkî idare alanları birbirinden ayrılmıştı. Merkezde vezirler malî ve mülkî işlerle; taşrada ise komutanlar askerî, kadılar da adlî işlerle ilgilenmekteydi. Merkez bürokrasisinde vezir-i a’zâma, idarî alanda nişancı ve onun altında reisü’l-küttab ve malî alanda defterdardan oluşan kadrosu ile kalemiyye sınıfı yardımcı olmaktaydılar.15 Bu bakımdan Halil Paşa’nın Bilecik, İznik ve Bursa kazaskerliklerinden sonra “Orhan oğlu Gazi Hünkâr zamanında kazasker, vezir ve beglerbegi dahi olması”16 ile Osmanlı bürokratik yapısının gelişimi arasında önemli paralellik bulunmaktadır. Özellikle vezir-i a’zâma bağlı mülkî ve beylerbeyine bağlı askerî işleri kendi yetkisinde toplayan Çandarlı Halil Paşa’nın şahsında vezir-i a’zâmlık makamı, siyasal etki alanını padişahların tahta geçip geçmemesi üzerinde belirleyici olabilecek derecede artırmıştır. Bürokratik yapının merkezdeki bu görünümüne karşılık, taşrada da ümera17 hem askerî komutanlık, hem de il idareciliği görevlerini elinde topladı.

Seyfiyye Sınıfı ve Siyasal İktidar

Devletin ilk kuruluş döneminde vezir-i a’zâmlık mevkiî üzerinde ilmiyyenin en etkili sınıf olduğunu ve bunun sebebinin, devletin, Orta Doğu devlet geleneği içinde yetişmiş olan bu sınıf üyelerinin tecrübesinden yararlanma ihtiyacından kaynaklandığını düşünmek mümkündür. İlmiye kökenli olan Çandarlı Halil Paşa’nın, 1453’de, sarayda yetişmiş kullarını bu makama getirerek kendi mutlak hakimiyetini kurmak isteyen Sultan II. Mehmed tarafından katledilmesine kadar geçen süre içinde (1323-1453 toplam 130 yıl) 11 vezir-i a’zâmın 6’sı ilmiyye (% 54.54, yıl: 75, % 57.69), 3’ü seyfiyyeden olup (% 1, Yıl: 36) sınıfsal kökenini belirleyemediğimiz kişi sayısı 2’dir (Yıl: 13). Bu oran Osmanlı Devleti’nin henüz kuruluş döneminde örgütlenmeye başladığını ve bu işlevi yürütecek memurların ilim sahibi olmaları gereğinin, ilmiyyeyi vezir-i a’zâmlık mevkiîne yükselttiğini göstermektedir. İlk vezir-i a’zâm Alâüddin Paşa’dan, Çandarlı Halil Paşa’nın sadaretine kadar olan dönemi ele aldığımız zaman, sadarete ve siyasal iktidara hakim olan sınıflar üzerine şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:

Tablo I:Osmanlı Devleti’nde Alâüddin Paşa’nın Sadaretinden Çandarlı Halil Paşa’nın Azline Kadar Olan Dönemde Sadarete Yükselen Kişilerin Yetiştikleri Sınıfı Gösteren Tablo (1323-1453)

seyfiye sınıfı tablo

Kaynak: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1778/18799.pdf

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
20, Nisan, 20 Tarih kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
7, Mayıs, 2020 Tarih kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Mayıs, 2020 Tarih kategorisinde tekno365 (54.1k puan) tarafından soruldu
+1 oy
1 cevap
21, Mart, 2020 Tarih kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
...