Merhaba; Burada üye olmadan soru sorabilir, sorulmuş sorulara cevap verebilirsin. Eminim soracak bir çok sorun vardır laughing

+1 oy
213 kez görüntülendi
Felsefe kategorisinde tarafından
Tanrının varlığı ilgili görüşler nelerdir?

1 cevap

0 oy
(54.6k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Tanrının varlığı ilgili görüşler nelerdir?

Tanrı’nın varlığına ilişkin üç farklı yaklaşımdan söz edilebilir:

  • Birincisi, Tanrı’nın varlığını kabul edip kanıtlamaya çalışır.
  • İkincisi, Tanrı’nın varlığını reddedip, bu iddialarını kanıtlamaya çalışır.
  • Üçüncüsü, Tanrı’nın var olup olmadığının bilinemeyeceğini savunur.

Tanrının Varlığını Kabul Edenler

Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşler üç grupta incelenebilir. Teizm, Deizm, Panteizm. Bunlar, Tanrı’nın özelliği ile ilgili görüşlerinde birbirlerinden ayrılırlar.

TEİZM

Tanrı’ya inanma anlamına gelir. Bütün varlıkların yaratıcısı olan bir tanrının var olduğuna inanmaktır Tanrı’ya inanmama anlamındaki ateizme karşıttır. Teizm, Tanrı’nın varlığını, O’nun evrenin yaratıcısı ve koruyucusu olduğunu kabul eder. Tanrı ezeli ve ebedidir. Evrende olup biten her şey onun iradesinin ürünüdür. Bu yaklaşıma göre tanrı dünya ve insanlar ile sürekli ilişki içerisindedir.

Teist düşünürler, Tanrı’nın varlığını akıl yoluyla temellendirmek için kanıtlar ileri sürmüşlerdir.

  • Ontolojik kanıt: Burada Tanrı’nın var oluşu, Tanrı tanımından çıkar. Buna göre Tanrı kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen en yetkin varlıktır. Yetkin bir varlık, var olmadığında yetkin olamaz. Dolayısıyla Tanrı vardır.
  • Kozmolojik kanıt: Hiç bir şey nedensiz olarak meydana gelmez. Var olan her şeye, mutlak olarak kendisinden önce gelen bir şey neden olmuştur. Bu neden sonuç zinciri sonsuza kadar gidemez; kendisi nedensel bir açıklama gerektirmeyen bir varlıkta sona erer. Böylece nedensel bağıntıdan, evrenin temelindeki ilk nedene ulaşırız. Bu ilk neden Tanrı’dır
  • Düzen ve Amaç Kanıtı: Evrendeki her şeyde bir düzen görülmektedir. Hiç bir doğal nesne kendi kendisine düzen veremez. O halde evrene düzen veren, güç ve irade sahibi bir varlık olarak Tanrı’nın olması gerekmektedir. Gezegenlerin yörüngelerindeki hareketleri bir düzenin varlığına, bu da Tanrı’nın varlığına kanıt oluşturmaktadır.

DEİZM

Deizm iki temel ilkeye dayanır Tanrı vardır, ama bu evrene hiçbir müdahalesi olmayan bir varlıktır,Kutsal kitap ve Peygamberler gibi aracılara ihtiyaç yoktur. (İnanmaz) İnsan akla ve bilme güvenmelidir Evreni akıl ve bilimin ilkelerine göre açıklayabilir.

Aristotales, J Lock, Nefton, JJ Russo, Voltaire temsilcileridir.

PANTEİZM

Tanrı evren ikiliğini reddeder, tanrının her şeyi içerdiğini dolayısıyla doğanın ve insanın bağımsız varlıklar olmadığını öne süren bir yaklaşımdır Tanrı ve evren bir bütündür Spinoza, G Bruno temsilcileridir.

TANRI’NIN VARLIĞINI REDDEDENLER

Tanrının varlığını reddeden görüşlere ateizm, kişilere de ateist denir. Ateizm, inançsızlığı ve tüm dinlere karşı olmayı ifade eder.

Ateizm

Ateizm, Tanrı’nın var olmadığını gösteren kanıtlar bulmaya çalışır.

Kötülük kanıtı: İçinde yaşadığımız dünya depremler, salgın hastalıklar, kuraklık gibi kötülüklerle dolu bir dünyadır. İnsanın bu kadar kötülüğün karşısında nasıl olup da mutlak iyi olarak belirtilen bir Tanrı’nın varlığına inanabileceği sorgulanır. Her şeye gücü yeten Tanrı bütün kötülüklerin ortaya çıkmasına engel olabilir. Mutlak ve her eye gücü yeten bir Tanrı’nın var oluşuyla bu dünyadaki kötülüklerin bağdaştırılamayacağı varsayımından hareketle Tanrı’nın varlığı reddedilir.

Ahlaki Gerekçeler Kanıtı: Bu görüşteki düşünürler, ahlak söz konusu olduğunda, insanın Tanrı tarafından belirlenmiş bir özünün bulunmadığını, insanın özünü kendisinin belirlediğini savunmuşlardır. İnsan özgürlüğünün ancak Tanrı var olmadığı zaman söz konusu olabileceğini iddia etmişlerdir. Bu görüşü savunan filozoflar Sartre ve Nietzsche’di.

AGNOSTİSİZM(BİLİNMEZCİLİK)

Tanrı’nın Varlığının ya da Yokluğunun Bilinemeyeceğini Öne Sürenler. İnsanın donanımı tanrıyı bilmek için yetersizdir.

Tanrı’ya ilişkin bir bilgiye sahip olunamayacağını, Tanrı’nın var olduğunun ya da var olmadığının kanıtlanamayacağını ileri süren felsefi öğretiye agnostisizm (Bilinemezcilik) adı verilir. Agnostikler, Tanrı’nın kanıtı için aklımızın,bilgimizin ve ömrümüzün yetersiz olduğunu ,var olduğunun ya da var olmadığının ilke olarak bilinemeyeceğini savunurlar.

Sofistlerin göreli anlayışları Tanrı’yı da kapsamış, onlar Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Sofist olan Protagoras, “Tanrı’larla ilgili olarak, Onların ne var olduklarını ne de var olmadıklarını bilebilirim; çünkü bu konuda bilgi için konunun karanlıklılığı ve insan yaşamının kısalığı gibi bir çok engel vardır” demiştir.

İlgili sorular

+1 oy
1 cevap
21, Mart, 2020 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
3, Nisan, 2020 Trafik ve ilkyardım kategorisinde tekno365 (54.6k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
3, Nisan, 2020 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
+1 oy
1 cevap
21, Mart, 2020 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
+1 oy
1 cevap
21, Mart, 2020 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
...